กฎ กติกาเว็บไซต์

 • กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

                  การสมัครสมาชิกกับเว็บเรา ในการใช้บริการ www.baanteedin108.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของเว็บไซต์เรา baanteedin108.com ดังนี้
  1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ www.baanteedin108.com หากทีมงานได้ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  3. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบประกาศของสมาชิกเองทุกประกาศ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกใดๆทั้งสิ้น ในทุกกรณี
  4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ baanteedin108.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทางทีมงาน baanteedin108.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใน baanteedin108.com หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  7. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง baanteedin108.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  8. ทีมงาน baanteedin108.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  9. เนื้อหาของประกาศจะต้องระบุข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อท่านได้จริง
  10. ข้อมูลที่ลงประกาศไว้กับทางเว็บไซต์เรา จะแสดงผลภายใน 1 วัน หลังจากได้รับการพิจารณาแล้วหากไม่แสดงผลภายใน 1 วันให้แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์. 088-3313003
    
 • เทคนิคการลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์

            ในการจะขายบ้านที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย ถ้าอยากซื้อง่ายขายไวจำเป็นจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจหลักการตลาดในปัจจุบัน ที่ใช้โซเชี่ยลมิเดียกันอย่างแพร่หลาย การซื้อขายจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เว็บไซต์เรา
จึงตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุดเว็บหนึ่ง

 1. ถ่ายรูปภาพสถานที่จริง ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าบ้าน ที่ดิน อสังหาฯที่ท่านสนใจซื้อขาย จากสถานที่จริงและใกล้เคียง
 2. ตำแหน่งของบ้านและที่ดิน การระบุตำแหน่ง(พิกัด) ของบ้านและที่ดินที่ต้องการขาย หรือใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียม
 3. ระบุสถานที่ใกล้เคียง เช่นใกล้ชุมชน หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า แหล่งความเจริญ
 4. ขนาดของบ้านและที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ นอกจากจะบอกขนาดของพื้นที่ (ไร่ งาน ตารางวา) แล้ว ควรเขียนอธิบายลักษณะพื้นที่ เช่น หน้ากว้าง ลึก รูปทรง จำนวนชั้น สิ่งอำนวยความสะดวก
 5. กำหนดราคา เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบราคา หรือแสดงประกาศได้ถูกต้อง หากผู้ใช้ค้นหาด้วยเงื่อนไขราคา
 6. ลักษณะเด่นของทรัพย์ อธิบายรายละเอียดของทรัพย์ที่น่าสนใจ เฃิญชวนให้น่าซื้อขาย
 7. ข้อมูลการติดต่อ ควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมที่สามารถติดต่อได้สะดวก ง่าย เช่น เบอร์โทร Line ID

การลงประกาศขายที่ดินในเว็บไซต์ จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือ ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาติดต่อ และหมั่นทำการเลื่อนประกาศ เพื่อให้ข้อมูลดูอัปเดทตลอดเวลา